ĐIỂM NỔI BẬT

 1. Là công ty bảo vệ áp dụng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Việt Nam và do chính các chuyên gia Nhật Bản chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, tuyển chọn nhân viên.
 2. Ngoài các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi còn có đầy đủ các loại bảo hiểm như:
  • Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự
  • Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
  • Bảo hiểm Lòng Trung Thành
  • Bảo hiểm Tai Nạn 24h/24h cho nhân viên bảo vệ
 3. Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
  • Cam kết chất lượng dịch vụ theo đúng chuẩn Nhật Bản và pháp luật Việt Nam về dịch vụ bảo vệ.
  • Tư vấn miễn phí cho khách hàng của Việt Nhật Thăng Long Sepre 24 hàng năm về việc cải thiện tình hình tại mục tiêu để ngăn ngừa các rủi ro tiềm tàng về an ninh trật tự.
 4. Quản lý theo tiêu chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản
  • Seiri – Sàng lọc
  • Seition – Sắp xếp
  • Seiso – Sạch sẽ
  • Seiketsu – Săn sóc
  • Shitsuke – Sẵn sàng
0975 411 310
0975411310